torsdag 11 december 2008

Läste i tidningen...

Läste i tidningen i morse om de nya hårdare reglerna vad det gäller sjukskrivning. Här i området är det ca 1 000 personer som berörs då de vid årsskiftet kommer att ha varit sjukskrivna i 180 dagar. Efter 180 dagar ska alltså din arbetsförmåga inte bara bedömas efter det arbetsuppgifter du har idag utan man ska också göra en bedömning mot den reguljära arbetsmarknaden. Kan du utföra någon typ av arbete kan du tvingas säga upp dig och stå till arbetsmarknadens förfogande. MEN det stod också att det delvis skulle tas hänsyn till om man räknade med att personer som har en fast anställning beräknas kunna återgå till ordinare arbete inom ytterligare 180 så kan eventuellt förlängd sjukskrivning vara aktuellt. Självklart beroende på hur sjukintygen som skickas in ser ut. Det skulle också tas hänsyn till vad arbetsgivaren gjort för åtgärder. Ex om dem hjälpt till med förflyttning inom företaget till andra avdelningar med andra arbetsuppgifter osv. Men det är ju många arbetsplatser som inte kan göra det. Företaget utför en viss typ av arbete och det är det som är företaget. Det är skillnad på om man jobbar inom Landstinget och kommunen, eller t ex om man utför kroppsligt arbete och under tid kan ha administrativa uppgifter istället. Undrar hur det här kommer bli i praktiken efter årsskiftet...

1 kommentar:

vickan sa...

De inte klokt detta man kan undra vart vi är på väg i samhället.