onsdag 17 december 2008

76 000...

76 000... så många är vi i Sverige som vid årsskiftet riskerar att bli av med våran sjukpenning om man ska tro den här artikeln i Aftonbladet. Vet inte vad jag ska tycka om socialdemokratena och vänsterpartiets krav, där dem kräver ett stopp för de nya reglerna med tanke på det försämrade läget på arbetsmarknaden med motiveringen att det kommer bli tufft i dagens läge, där antalet arbetslösa kommer öka efter alla varsel, att som sjuk konkurrera med fullt friska om jobben.
Nu är det väl inte så att sjukförsäkringen är någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd utan en rättighet för de människor som faktiskt är och blir sjuka och måste få tid att bli friska. Det borde ju vara så att om en läkare sjukskriver en person så ska man kunna lita på att den här läkaren är komptent att göra en riktig bedömning, och gör dem bedömningen att en person är sjuk, så bör man väl ha rätt till sjukpenning... Sen vill det ju till att sjukvården fungerar och de som är sjuka får hjälp, men det är ju en annan sak. Jag tycker det är jättebra med hårda regler för det finns säkert många som har fuskat och varit sjukskrivna "i onödan" och grundtanken att reglerna ska hjälpa sjukskrivna tillbaka genom rehabiliteringsåtgärder är ju bra, men det går ju inte att tidsbestämma hur länge man är sjuk, reglerna måste ju funka i praktiken också...

Inga kommentarer: