tisdag 12 maj 2015

Internationella Fibromyalgidagen!

Florence Nightingale hade under sitt liv svår värk som påminde om fibromyalgi. I USA har man utsett hennes födelsedag, 12 maj, till Internationella Fibromyalgidagen.

Det hela började den 12 maj 1998, då den amerikanska organisationen Fibromyalgia Network initierade en nationell kampanj i USA för att öka allmänhetens kunskap om och förståelse av fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom. Sedan dess uppmärksammas denna dag varje år genom olika aktiviteter världen över.


Fibromyalgi (FM) är ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av långvarig och utbredd generell smärta och ömhet, sömnstörningar och trötthet. Smärtan känns framförallt i musklerna, men även ledsmärta förekommer.
Intensiv och långvarig smärta är en stressfaktor och stressrelaterade symptom som t.ex. huvudvärk och magbesvär är därför vanliga hos patienter med fibromyalgi. Smärtan påverkar även sömnen och dålig sömn leder till ännu mer smärta och ännu mer stress, vilket i sin tur ger ytterligare försämrad sömn. Slutresultatet blir en onormal trötthet. 


Muskelsmärtan påverkar motoriken och gör det svårt att röra kroppen obehindrat. Ofta klarar man inte längre av att uträtta vissa saker, som t.ex. att springa, gå i trapport eller lyfta tunga saker. Många med fibromyalgi lider även av stela muskler (framför allt på morgonen).
Domningar, stickningar och sveda (parestesi )förekommer hos mer än hälften av patienterna, utan att de har någon nervskada.


ÖVRIGA SYMPTOM
Andra vanliga symptom vid fibromyalgi är:
 • Kognitiva problem (bl.a. vad gäller minne, koncentration, svårigheter med att hitta ord)
 • Yrsel, balansproblem
 • Överkänslighet för beröring (taktil allodyni)
 • Huvudvärk
 • Irritabilitet, humörsvängningar, stresskänslighet
 • Torra slemhinnor
 • Svullnadskänsla
 • Känslighet för ljud, ljus och lukter
 • Feberkänsla i kroppen, svettningar
 • Täta urintömningar-/trängningar
 • Hjärtrytmrubbning och/eller andningssvårigheter; tillfälligt
 • Illamående
 • Kroppsklåda
 • Vadkramper, speciellt nattetid
 • Ofrivilliga muskelryckningar
 • Nedstämdhet kopplad till värkintensiteten
 • Dimsyn och svårigheter att fixera blicken
 • Kalla fingrar och tår
 • Infektionskänslighet (nedsatt immunfunktion)
 • Diffusa hudreaktioner

VAD UTLÖSER FIBROMYALGI?

Varför vissa personer utvecklar fibromyalgi vet man ännu inte, men det finns ett antal olika faktorer som man tror kan bidra till att utlösa sjukdomen.
 • Långvarig lokal smärta utgör den största riskfaktorn.
  Smärtan börjar lokalt och sprider sig sedan till hela kroppen.
Fler faktorer:
 • Infektioner (både virala och bakteriella)
 • Fysiska/psyskiska trauman.
  Fysiska trauman som t.ex. operationer, olycksskador (benbrott bl.a.)  eller psykiska trauman som t.ex. skilsmässa, dödsfall m.m.
 • Långvarig stress
 • Långvariga sömnsvårigheter
  En norsk studie från 2011 visar att sömnsvårigheter ökar risken för att utveckla fibromyalgi.
 • Ärftlighet
  Man har funnit ärftliga faktorer som kan öka risken för att utveckla FM.
 • Mekanisk, repetitiv muskelbelastning
FM som inleds med lokal smärta eller psykisk kris har vanligen ett långsamt utdraget förlopp, medan fibromyalgi som föregås av infektion eller trauma vanligen kommer plötsligt.

Jag upplever att medvetenheten och kunskapen om fibromyalgi och kronisk trötthetssyndom ökat de sista åren, men okunskapen är fortfarande stor så mycket jobb finns kvar att göra. Jag vill så här på Internationella Fibromyalgidagen göra mitt för att uppmärksamma sjukdomarna som jag och många med mig lever med varje dag. Sjukdomar som begränsar våra liv och gör att vi får anpassa vår vardag på ett sätt som inte är önskvärt. Idag finns inget botemedel, men självklart hoppas jag på att forskningen kommer gå framåt och att det inom en 10 års period skett ett genombrott.

Informationstexten ovan är hämtad ifrån Fibromyalgiförbundets hemsida.

Kramar Bella 

1 kommentar:

Mickis sa...

Bra att sjukdomen uppmärksammas
det är många som bara tror man är trött o lat..,

Stor kram ❤